Kapangidwe Ka Istinja (Kutawasa) Ka Sunnah ~ Gawo Lachinayi

11. Musayankhule pamene mukudzithandiza, pokhapokha patafunikira kuti mulankhule.[1]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج اثنان إلى الغائط فيجلسان يتحدثان كاشفين عورتهما فإن الله عز وجل يمقت على ذلك (مجمع الزوائد، الرقم: ١٠٢١)[2]

Sayyiduna Abu Hurairah (radhwiyallahu anhu) akusimba kuti, Nabi (sallallahu alaih wasallam) adati, anthu awiri asakadzithandizire malo amodzi komwe akakhale ndikumayankhulana maliseche awo ali pantetete (osavala) ndithudi Allah Ta’ala amadana ndi nchitidwe otelewu.’’

12. Pamene muli kuchimbudzi, osapanga Dhikr motulutsa mawu, ngati mwakhosomora, musanene kuti, “Alhamdulillah”. koma muthakunena “Alhamdulillah” chamuntima, ngati wina akukupatsani salaam, musayankhe.[3]

13. Musadye kapena kumwa muli kuchimbudzi.[4]

14. Musayang’ane kumwamba (kumitambo), maliseche, chimbudzi kapena nkodzo pamene mukudzithandiza.[5]

15. Musatenge nthawi yaitali kuchimbudzi kuposa nthawi yomwe mukuyenerekera kupezeka kumeneko, ngati bafalo ndilogwiritsidwa ntchito ndi anthu ambiri kapena ndiyawina aliyense, kutenga nthawi yaitali kudzapeleka vuto kwa wina.[6]


[1] عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه (صحيح مسلم، الرقم: ٢٧٠)

قال المصنف رحمه الله) ويكره أن يتكلم …( … وهذا الذي ذكره المصنف من كراهة الكلام على قضاء الحاجة متفق عليه قال أصحابنا ويستوي في الكراهة جميع أنواع الكلام ويستثنى مواضع الضرورة بأن رأى ضريرا يقع في بئر أو رأى حية أو غيرها تقصد إنسانا أو غيره من المحترمات فلا كراهة في الكلام في هذه المواضع بل يجب في أكثرها (المجموع شرح المهذب ٢/٧٣)

ولقضاء الحاجة آداب … ويكره أن يذكر الله تعالى أو يتكلم بشيء قبل خروجه إلا لضرورة فإن عطس حمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه (روضة الطالبين ١/١٧٧)

[2] رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون (مجمع الزوائد، الرقم: ١٠٢١)

[3] عن جابر بن عبد الله أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك (سنن ابن ماجة، الرقم: ٣٥٢)

قال المصنف رحمه الله (ويكره أن يرد السلام أو يحمد الله تعالى إذا عطس أو يقول مثل ما يقول المؤذن …) … وهذا الذي ذكره المصنف من كراهة رد السلام وما بعده متفق عليه عندنا وكذا التسبيح وسائر الأذكار قال البغوي في شرح السنة فإن عطس على الخلاء حمد الله تعالى في نفسه … ثم هذه الكراهة التي ذكرها المصنف والأصحاب كراهة تنزيه لا تحريم بالاتفاق (المجموع شرح المهذب ٢/٧٤)

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه (صحيح مسلم، الرقم: ٢٧٠)

قال المصنف رحمه الله) ويكره أن يتكلم …( … وهذا الذي ذكره المصنف من كراهة الكلام على قضاء الحاجة متفق عليه قال أصحابنا ويستوي في الكراهة جميع أنواع الكلام ويستثنى مواضع الضرورة بأن رأى ضريرا يقع في بئر أو رأى حية أو غيرها تقصد إنسانا أو غيره من المحترمات فلا كراهة في الكلام في هذه المواضع بل يجب في أكثرها (المجموع شرح المهذب ٢/٧٣)

ولقضاء الحاجة آداب … ويكره أن يذكر الله تعالى أو يتكلم بشيء قبل خروجه إلا لضرورة فإن عطس حمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه (روضة الطالبين ١/١٧٧)

[4] إن هذه الحشوش محتضرة (سنن أبي داود، الرقم: ٦)

قال المصنف رحمه الله (ولا يطيل القعود …) هذا الأدب مستحب بالاتفاق (المجموع شرح المهذب ٢/٧٤-٧٥)

ويكره إطالة القعود على الخلاء (روضة الطالبين ١/١٧٨)

[5] ويستحب … وأن لا ينظر إلى ما يخرج منه ولا إلى فرجه ولا إلى السماء (روضة الطالبين ١/١٧٨)

[6] إن هذه الحشوش محتضرة (سنن أبي داود، الرقم: ٦)

قال المصنف رحمه الله (ولا يطيل القعود …) هذا الأدب مستحب بالاتفاق (المجموع شرح المهذب ٢/٧٤-٧٥)

ويكره إطالة القعود على الخلاء (روضة الطالبين ١/١٧٨)

Check Also

Chenjezo Kwa Osasamala Za Ukhondo Akamapanga Istinja (Kutawasa)

Hadith yoyamba

Sayyiduna Abu Hurairah (radhwiyallahu anhu) akusimba kuti, Nabi (sallallahu alaih wasallam) adati:"Chilango chachikulu (chomwe anthu ambiri amakumana nacho) m'manda ndi chifukwa cha nkodzo (kusasamala nkodzo omwe umadonthekera pathupi komanso unve wina. kotero, wudhu wawo, swalah ndi ibadah ina siidzalandiridwa chifukwa chosowekera ukhondo)"