Daily Archives: February 21, 2022

Mawu A Iqaamah Komanso Njira Ya Sunnat Yopangira Iqaamah

1. Mawu a Iqaamah ndichimodzimodzi ndi azaana. Koma popanga iqaamah mukuyenera kunena kamodzikamodzi kupatula mawu onena kuti قد قامت الصلاة (Qadi qaamatis swalaah) mukuyenera kunena kawiri. Choncho mukatsiriza mawu oti Hayya alaal falaah mudzanena kuti: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةْ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةْ Qad qaamatis swalat, qad qaamatis swalaah (Swalah yaima swalah …

Read More »