Daily Archives: March 7, 2022

Mawu A Iqaamah Komanso Njira Ya Sunnat Yopangira Iqaamah

6. Tembenuzirani nkhope yanu kumanja pamene mukunena kuti: Hayya alas swalah ndiponso kumanzere pamene mukunena kuti: Hayya alaal falaah.[1] 7. Pamene Iqaamah yachitidwa musakhale otangwanika ndikupemphera swalati ya sunnah. Choncho kungotha iqaamah pompopompo yambani kupemphera ya faradh.[2] عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال …

Read More »