Masunnah Ochita Mumzikiti

9. Pangani chitsimikizo kuti mukupanga itikafu ya sunnah (nafl itikaaf) panthawi imene mungakhalire mumzikitimo.[1]

10. Pempherani maraka awiri a Tahiyyatul masjid (olemekedzera mzikiti) pamene mwangolowa mumzikiti kumene.[2]

عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس (صحيح البخاري، الرقم: 444)

Olemekezeka Abuu Qataadah (radiyallah anhu) akusimba kuti Mtumiki (salallah alayhi wasallama) adatiPamene aliyense mwa inu alowa mumzikiti akuyenera kupemphera marakat awiri asadakhale pansi.

11. Osachitira malonda aliwonse mumnzikiti.[3]

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والاشتراء فيه وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة في المسجد (سنن الترمذي، الرقم: 322)

Olemekezeka Abdullah bin Amr (radiyallah anhuma) akunena kuti Mtumiki (sallallah alayhi wasallama) adaletsa kuwerenga ndakatulo mumzikiti kugula ndikugulitsa mumnzikiti komanso adaletsa kukhala malo amodzi mozungulira mumzikiti musanapemphere Salat ya jumah (chifukwa kukhala kumeneku kungapangitse anthuwo kuti asalabadire za ulaliki umene ukuperekedwa).

12. Osalengezetsa chinthu chotayika mumzikiti.[4]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا (صحيح مسلم، الرقم: 568)

Olemekedzeka Abuu Hurayrah (radhiyallah anhu) akusimba kuti Mtumiki (salallah alayhi wasallama) adati; Amene wamumva munthu akulengezesa mumzikiti chinthu chotayika, okumvayo amuyankhe Oengezesayo kuti; Allah asakubwezere chinthu chomwe chatayikacho, ndithu mizikiti yonse sidamangidwe ndicholinga chazimenezi.


[1] ينبغي للجالس في المسجد لانتظار صلاة أو اشتغال بعلم أو لشغل آخر أو لغير ذلك من طاعة ومباح أن ينوي الاعتكاف فإنه يصح عندنا وإن قل زمانه (المجموع شرح المهذب 2/143)

[2] قال المصنف رحمه الله (ويستحب لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد) … أما حكم المسألة فأجمع العلماء على استحباب تحية المسجد ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر (المجموع شرح المهذب 3/375)

[3] تكره الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة وكذا البيع والشراء والاجارة ونحوها من العقود هذا هو الصحيح المشهور (المجموع شرح المهذب 2/141)

[4] قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن

Check Also

Masunnah Ochita Mumzikiti

20. Osaimika swalah mumzikiti pa malo amene ungawatchingire anthu ena kudutsa mwaufulu. Mwachitsanzo kupemphera swalah pamalo polowera zimene zingapangitse ena kuti asadutse.

Olemekezeka Ibn Umar (radhiyallahu anhuma) akusimba kuti Mtumiki (sallallahu alayhi wasallama) adaletsa kupemphera swalah malo okwana asanu ndi awiri (ndipo amodzi mwamalowo) ndimalo odutsapo anthu.