Durood Ndi Salawaat

Mngelo amene amaima pa manda a Mtumiki (sallallahu alaih wasallam) ndikumapeleka durood imene anthu apanga kwa Mtumiki (sallallahu alaih wasallam)

Ammaar bin Yaasir (radhiyallahu anhu) akufotokoza kuti Rasulullah (sallallahu alaih wasallam) adati: “Allah Ta’ala adasankha Mngelo oti akhale pambali pa manda a Mtumiki (sallallahu alaih wasallam), Mngelo amene Allah adampatsa nzeru zodziwa maina (mu hadith ina zanenedwa kuti adapatsidwa kuthekera kokunva mawu) a zolengedwa zomwe zikutanthauza kuti palibe munthu amene angandiwelengere duruud kufikira tsiku la Qiyaamah kupatula kuti (Mngeloyu) amafikitsa duruuduyo kwa ine pamodzi ndi dzina lamunthuyo ndilabambo ake (adzanena kuti) uyu ndi uje mwana wa uje yemwe wakuwerengera duruud.’’

Read More »

Salaat Ndi Salaam Zimufika Mtumiki (Sallallahu Alaih Wasallam)

Sayyiduna Ibnu Abbaas (radhiyallahu anhuma) ulendo wina adati, “palibe munthu aliyense ochokera mu ummah wa Mtumiki (sallallahu alaih wasallam) amene amamufunira zabwino Mtumiki (sallallahu alaih wasallam) kupatula kuti Durood (imene anawerengayo) imafikitsidwa kwa Mtumiki (sallallahu alaih wasallam) kudzera mwa angelo ndipo amauzidwa kuti munthu wakutiwakuti wakuwerengera Durood ndipo ujeni wakufunira zabwino pokuwerengera Durood.”

Read More »

Munthu Waumbombo

Sayyiduna Husain (radhiyallahu anhu) akufotokoza kuti Mtumiki (sallallahu alaih wasallam) adati, munthu waumbombo kwambiri ndi amene amati akanva dzina langa samandifunira zabwino.

Read More »

Kuwerenga Durood M’mawa Ndi Madzulo

Sayyiduna Abu Dardaa (radhiyallahu anhu) akufotokoza kuti Mtumiki (sallallahu alaih wasallam) adati, “munthu amene angandifunire zabwino pondiwerengera Durood kokwana ka khumi m’mawa ulionse komanso kumadzulo kulikonse adzapeza nawo pempho langa la Shafaa patsiku lachiweruzo.”

Read More »

Kuwerenga Durood Musadayambe Kupanga Duwa

عن عبد الله بن مسعود قال إذا أراد أحدكم أن يسأل فليبدأ بالمدحة والثناء على الله بما هو أهله ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليسأل بعد فإنه أجدر أن ينجح (المعجم الكبير للطبراني، الرقم: ٨٧٨٠، ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه …

Read More »

Kuwerenga Durood Usiku Ndi Usana Wa Tsiku La Jumuah (Lachisanu)

Sayyiduna Aws bin Aws (radhiyallahu anhu) akusimba kuti Mtumiki (sallallahu alaih wasallam) adati, “tsiku lopambana kwambiri ndi tsiku la Jumuah/lachisanu, kotero, Chulukitsani kundiwerengera durood tsiku limeneli popeza durood yanu imabweretsedwa kwa ine, masahabah adafunsa kuti, “durood yathu idzakufikani bwanji mukadzamwalira poti mafupa anu adzakhala ataola?” Mtumiki (sallallahu alaih wasallam) adayankha nati, “ndithudi Allah adailetsa nthaka kudya matupi a aneneri.”

Read More »